Соціальна робота

Церква проводить ряд соціальних проектів, які здійснюються у тісній співпраці і партнерстві з державою і Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій України:

1. У співпраці з Міністерством охорони здоров'я ведеться робота з протидії практики абортів. Представник церкви бере участь у робочій групі з розробки «Концепції протидії практики абортів» і цілого комплексу проектів, пов'язаних із цим.

2. У співпраці з МОН України вирішуються питання по приватних школах під патронатом церков, здобуттю випускниками духовних учбових закладів сертифікатів державного зразка тощо. Представники також беруть участь у наукових конференціях МОН, зокрема в Міжнародній науковій конференції з перспектив розвитку освіти України.

3. Церква також бере участь у соціальних проектах Комісії соціального служіння Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій України, а саме в боротьбі з епідемією ВІЛ\СНІДУ.

У рамках діючого Договору про співпрацю у сфері захисту життя, між Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій і Міністерством охорони здоров'я України 13 липня 2009 року старшим єпископом Української Християнської Євангельської Церкві Л.М.Падуном і Міністром охорони здоров'я України В.М.Князевичем був підписаний Договір про співпрацю. Цим Договором сторони виявили прагнення до співпраці в соціальній сфері і залучення духовного потенціалу і досвіду соціальної роботи Церкви.

Договір передбачає, перш за все, розвиток діалогу між сторонами. Представники Церкви і Міністерства працюватимуть в таких напрямках:

- пропаганда загальнолюдських цінностей і ідеалів, високоморального, відповідального, суспільно-корисного і здорового способу життя;

- забезпечення медичної опіки і надання необхідної соціальної, психологічної і духовної допомоги хворим удома і в установах охорони здоров'я, підлеглих МЗ України з відома керівництва;

- створення у встановленому законодавством порядку в установах охорони здоров'я умов духовної і психологічної підтримки хворих, у тому числі шляхом надання і обладнання відповідних приміщень при їх наявності;

- участь у громадському обговоренні проектів нормативних актів з питань медико-санітарної допомоги, біомедичної етики, протидії абортам, ВІЛ \ СНІДУ, алкоголізму, наркоманії, залежності від інших психоактивних речовин;

- взаємодія у сфері благодійності та милосердя;

- введення загальних заохочувальних відзнак.

Для реалізації положень Договору про співпрацю сторони визначили форми співпраці. Зокрема невід'ємною складовою частиною в роботі Церкви є проведення конференцій, науково-практичних семінарів та інших просвітницьких заходів духовного і морально-етичного і просвітницького характеру з основ християнського віровчення і релігійних традицій для співробітників / студентів і пацієнтів установ охорони здоров'я.  А також інформаційна і духовно-просвітницька діяльність, спрямована на профілактику ВІЛ / СНІДУ та інших соціально-небезпечних захворювань, алкоголізму, наркоманії, залежності від інших психотропних речовин і пропаганда здорового способу життя. У тому числі сторони узгодили, що Церква надає посильну благодійну допомогу у вигляді одягу, медикаментів, продуктів харчування і тому подібне особам, які належать до соціально незахищених верств населення і що знаходиться в установах охорони здоров'я.

Також Договір передбачає співпрацю на регіональних і місцевих рівнях, укладання додаткових угод з установами охорони здоров'я, і т.п.

Підписання цього Договору свідчить про позитивний конструктивний діалог між Церквами і державою, налагодженням співпраці заради поліпшення життя людей. Міністр охорони здоров'я України В.М.Князевич відзначив, що чекає від підписання цього Договору конкретних дій, активності сторін у його реалізації. Також Міністр відзначив, що міністерство відкрите для співпраці з різними Церквами, заради поліпшення стану здоров'я людей.

Сторони висловили впевненість, що результатом підписання цього Договору буде плідна довгострокова співпраця у сфері гуманізації охорони здоров'я людей.