У Парламенті пропонують надати належні права та соціальні гарантії студентам і викладачам духовних навчальних закладів

КИЇВ – У Верховній Раді України зареєстровано законопроект про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо соціального захисту студентів і викладачів духовних навчальних закладів, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Автор законопроекту, народний депутат Володимир Марущенко (партія ХДС), пропонує надати такі самі права і соціальні гарантії студентам, викладачам та працівникам духовних навчальних закладів, які передбачені для студентів та працівників приватних навчальних закладів.

Законопроект №6123 передбачає внесення змін до статті 11 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

“Громадяни, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах, користуються правами і пільгами, встановленими законодавством України для студентів та учнів приватних навчальних закладів”, – зазначено у законопроекті.

Чинна редакція Закону надає студентам вищих і середніх духовних навчальних закладів лише окремі соціальні гарантії, дозволяючи їм користуватися “правами і пільгами щодо відстрочення проходження військової служби, оподаткування, включення часу навчання до трудового стажу в порядку і на умовах, встановлених для студентів та учнів державних навчальних закладів”.

Крім цього, проектом передбачається доповнити статтю 11 Закону новим пунктом наступного змісту: “Викладачі та працівники релігійних навчальних закладів прирівнюються у соціальних правах і гарантіях до відповідних категорій працівників приватних навчальних закладів”.

У такий спосіб автор законодавчої ініціативи пропонує поширити на викладачів та працівників духовних навчальних закладів соціальні та інші гарантії держави, передбачені для педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників положеннями статей 55 та 57 Закону України «Про освіту». Реалізації цих положень законопроекту потребує відповідне державне фінансування, що пропонується врахувати  у проекті Державного бюджету України на 2011 рік.

Народний депутат Володимир Марущенко необхідність таких змін пояснює тим, що статтею 11 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» лише частково визначено соціальні гарантії для громадян, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах. Таким чином, на його думку, “порушено конституційний принцип рівності громадян незалежно від релігійних переконань”.

За словами парламентаря, на сьогодні “існує потреба у правому забезпеченні соціальних прав та гарантій науково-педагогічних кадрів та осіб, які навчаються у духовних навчальних закладах”.

Нагадаємо, що у зверненні Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій до Президента України від 13 квітня 2005 року у Переліку питань державно-конфесійних відносин, які потребують свого розв'язання у перспективі, зазначалось: “Викладачі   (вчителі)  і  студенти   (вихованці,  учні)  релігійних дошкільних, загальноосвітніх і вищих навчальних закладів мають право бути прирівняними у соціальних правах і  гарантіях до відповідних соціальних категорій державних і приватних   навчальних   закладів”.

“На   сьогодні   така   соціальна   рівність   не забезпечується,   що   зокрема   видно   з   неможливості   для   студентів   релігійних навчальних закладів користуватися пільговими тарифами на проїзд у транспорті”, – відзначили глави конфесій України. 

Інститут релігійної свободи, м.Київ
www.irs.in.ua