ПАРЄ змінила проект резолюції та захистила право лікаря на відмову провадити аборт, викидень чи евтаназію

СТРАСБУРГ – Парламентська Асамблея Ради Європи на своєму засіданні 7 жовтня ухвалила резолюцію з назвою «Право на заперечення з міркувань совісті при наданні легальної медичної допомоги». Цей документ у свій кінцевій редакції гарантує кожній особі, лікарю та медичному закладу право на відмову здійснювати аборт, викидень або евтаназію на підставі власних заперечень совісті, – повідомляє Інститут релігійної свободи.

Делегати ПАРЄ суттєво змінили формулювання та саму назву Резолюції № 1763 (2010), яка у первинній редакції називалась «Доступ жінок до легального медичного обслуговування: проблема неврегульованого використання заперечення совісті». З відповідними проханнями до парламентарів звертались представники громадськості, зокрема Європейський Центр права та правосуддя (Страсбург), Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій та християнські Церкви України.

“Жодна особа, лікарня або установа не повинна бути примушена, притягнута до відповідальності або дискримінована в будь-якій формі через відмову від виконання, надання, допомоги у здійсненні або проведенні аборту, здійснення викидня у людини або евтаназії чи будь-якої дії, яка може призвести до смерті людського плоду або ембріона, з будь-якої причини”, – наголошується у тексті Резолюції.

Разом з цим Асамблея висловлює стурбованість тим, що нерегульоване використання заперечення з міркувань совісті може неспіврозмірно вплинути на жінок – особливо на тих, які мають низькі доходи або мешкають у сільських районах.

ПАРЄ звертає увагу європейських держав на взяті зобов’язання щодо забезпечення доступу до легальної медичної допомоги та захисту права на здоров'я, а також разом з цим – на зобов'язання щодо забезпечення поваги до права на свободу думки, совісті і релігії медичних працівників.

З огляду на це Парламентська Асамблея закликала держави – учасників Ради Європи і надалі впроваджувати всеосяжні та чіткі правові і політичні рамки, що регулюють практику заперечень з міркувань совісті з боку медичних працівників, які одночасно дозволять забезпечити захист і реалізацію прав осіб, які звертаються по легальні медичні послуги.

Резолюція передбачає, що законодавство держав – учасників Ради Європи повинно гарантувати:

  • право на заперечення з міркувань совісті;

  • пацієнти будуть поінформовані про будь-які заперечення своєчасно та направлені до іншого медичного працівника;

  • пацієнти отримають необхідне лікування, зокрема в надзвичайних ситуаціях.

Делегати Асамблеї розглянули чимало поправок до проектів резолюції та рекомендації з цього питання. У результаті парламентарі ухвалили лише резолюцію, проте проект рекомендації у пропонованій редакції не знайшов підтримки з боку делегатів ПАРЄ.

Як повідомив телефоном зі Страсбурга Іван Попеску, голова Постійної делегації в ПАРЄ від Україні, представники Української сторони встигли ознайомитись із зауваженнями Церков і релігійних організацій України та врахували їх під час розгляду проекту резолюції.

 

Інститут релігійної свободи, м.Київ
www.irs.in.ua